Õppimiseks

25.mai- 29.mai on PROJEKTINÄDAL
Ülesanded SIIN.

Reede, 22.mai
Täna on distantsõppe viimane päev. 
Järgmisel nädalal tegeled projektõppega. Jälgi ekooli või blogi, et saada teada oma igapäevased tegemised. 
Tee kõik vajalikud postitused.
Kui kõik on õigel ajal tehtud, saad juba 1.- 5.juunil puhata :)

Täna  kell 10.00- 10.45 VIDEOTUND. Videotunnis lõpetame kolmapäeval pooleli jäänud töö eesti keele tv-s (sõnade käänamine ja pööramine). 
1. tund eesti keel
Logi LiveWorksheets keskkonda. Tee töölehed 1, 2, 3.
Täida tagasiside leht SIIN.
2. tund matemaatika
Tee oma õpikud korda: vaata, kas sinu nimi on õpikutesse kirjutatud, vajadusel paranda teibiga või kustuta.
4. tund inimeseõpetus
Vaata videosid ja mõtle kaasa.
1. Hoia oma tervist. Mis on viirused? Vaata VIDEOT koroonaviirusest.
2. Hoia keskkonda, kus sa elad. Keskkonnasõbralik eluviis.
Vaata videot prügist.
Vaata videot: Mida pakenditest tehakse, kui sina nad õigetesse konteineritesse paned?

Neljapäev, 21.mai
Tundide info SIIN.
Vali 3.klassid ja tegutse.
Ole hoolikas ja tähelepanelik! Postita õpetajatele oma töödest fotod või tee postitused padlet-tahvlitele.
Ära unusta igapäevast lugemist ja lugemisvihiku täitmist.
Ära unusta, et iga nädal tuleb vähemalt ühel päeval matetalgutel harjutada.

Kolmapäev, 20.mai
1.tund matemaatika

Videotund kell 10.00- 10.45 SIIN.
Videotunnis:
1. Räägime mahuühikutest. Lahendame suuliselt ülesandeid matemaatika õpikust lk 88- 89.
2. Kordame käändsõnade käänamist ja tegusõnade pööramist. Lahendame koos tv-st harjutusi lk 94- 95.

Mahuühik- liiter

1. Lahenda õpikust lk 88- 89 ülesandeid suuliselt.
2. Lahenda tv lk 72- 73. Saada mulle foto.
ABIKS:
ülesanne 1:  selleks, et leida 1/4, tuleb arv jagada 4 - ga
ülesanne 5: 1) mõtle, kui palju on ühes tunnis rohkem vett kui teises
                   2) jaga saadud vahe pooleks
                   3) lahuta saadud arv sellest tünnist, kus oli rohkem vett
                   4) liida saadud arv sellele tünnile, kus oli vähem vett
NÄITEKS 1.rea teised tünnid: 1) 250 l - 150 l = 100 l
                                                  2) 100 l : 2 = 50 l
                                                  3) 250 l -  50 l = 200 l
                                                  4) 150 l + 50 l = 200 l 
3. Logi Miksikesse, soorita onkont.

3.tund eesti keel
Vanasõnad/ Käändsõnad ja pöördsõnad

1. Loe õ lk 123 vanasõnu. Vali nendest vanasõnadest vähemalt 5 ja kirjuta oma kõige ilusama käekirjaga paberile.
Pane see paber oma toas või kodus nähtavale kohale ja loe neid vanasõnu aeg- ajalt :)
Tee oma tööst foto ja postita SIIA.
2. Kääna käändsõnu (nimisõnad, omadussõnad ja asesõnad) ja pööra tegusõnu tv lk 94- 95.
Teeme neid harjutusi VIDEOTUNNIS.
3. Logi LiveWorksheets keskkonda ja tee tööleht nr 1.

4. ja 5. tund loodusõpetus
Eesti kaart
1. Harjuta:
Eesti kaart_
Eesti kaart, ilmakaared
Eesti kaart
2. Logi LiveWorksheets keskkonda ja tee tööleht nr 2 ja nr 3 ja 4.
Eesti pikim jõgi on Võhandu. 4.töölehe tegemiseks pead eelnevalt töölehega tutvuma, siis tegema tiiru õues ja seejärel töölehe lõpetama. 
Teisipäev, 12.mai
Tundide info SIIN.
Vali 3.klassid ja tegutse.
Ole hoolikas ja tähelepanelik! Postita õpetajatele oma töödest fotod või tee postitused padlet-tahvlitele.
Ära unusta igapäevast lugemist ja lugemisvihiku täitmist.

Ära unusta, et iga nädal tuleb vähemalt ühel päeval matetalgutel harjutada.

Esmaspäev, 18.mai
Videotund kell 10.00- 10.45 SIIN.
Videotunnis:
1. Kordame sõnaliike ja teeme koos harjutusi eesti keele tv-st (lk 92 harj 1, 2).
2. Räägime veel massiühikutest ja lahendame suuliselt ülesandeid õ lk 84- 85.
1.tund eesti keel
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.
2.tund eesti keel
Kordamine: sõnaliigid (nimisõna, omadussõna, tegusõna, asesõna); lause (lihtlause ja liitlause); sidesõnad
1. Loe õ lk 106 reegleid. Tuleta meelde sõnaliigid.
2. Tee oma tv-st lk 92 harjutused 1, 2. Neid harjutusi teeme koos videotunnis.
3. Iseseisvalt tee tv lk 92 harjutus 3. Tee foto ja postita mulle.
4. Tuleta meelde sidesõnad, vaata reegleid oma õ lk 107. 
5. Iseseisvalt tee tv lk 93 harjutus 3. Tee foto ja postita mulle.
3.tund matemaatika
Tonn
Vähem kasutatakse massiühikut tsentner = 100 kg. 
1. Uuri TaskuTargast massiühikute teemat. Tee harjutamiseks ka testid.
1 t = 1000 kg
1 ts = 100 kg
1 t = 10 ts
2. Tee õ lk 84- 85 ülesanded suuliselt. Teeme seda videotunnis.
3. Lahenda tv lk 70 - 71 ülesanded. Tee foto ja postita mulle.
4.tund loodusõpetus
Eesti kaart
Kui sa vajad abi kaardi õppimisel ja tv ülesannete täitmisel, tule VIDEOTUNDI kell 11.00- 11.20.
1. Uuri Eesti kaarti õ lk 54- 55.
2. Loe õ lk 58- 61 ja otsi need kohad kaardilt: Haanja kõrgustik, Suur Munamägi, Otepää kõrgustik, Pandivere kõrgustik, Sakala kõrgustik, Lääne- Eesti madalik, Võrtsjärve madalik, Peipsi madalik, Kesk- Eesti tasandik, Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla- Järve, Rakvere.
3. Täida tv lk 34- 35. 
ABIKS: Ülesanne 1: Õpiku kaardilt otsi üles Haanja ja Otepää kõrgustik. Kõrgemad kohad ehk Eesti kõrgemad mäed on tähistatud punase punktiga. Punkti kõrvale on trükitud mäe nimi ja kõrgus.

4. Värvi tv lk 35 maismaa sobilike värvidega. (Vaata õpiku kaarti lk 54- 55, ära unusta, et kõrgemad kohad tuleb värvida pruunikamates toonides ja madalamad kohad tumedamate rohelistega). Ära kiirusta ja ole täpne!
5. Tee foto tv lk 34- 35 ning saada mulle.
6. Harjuta: 
Reede, 15.mai
Kell 10.00- 10.45 videotund.
Videotunnis:
1. Õpime koos eesti keelt. Räägime sõnadest, millel on mitu tähendust.
Võta tundi eesti keele õpik, lk 85. Teeme suuliselt lauseid (kasutame sõnu, millel on mitu tähendust).
2. Teeme dialooge, kuidas keelduda halvast tegevusest/ettepanekust (eelmise nädala inimesõpetuse dialoogid).

1. tund eesti keel
H-ga algavad sõnad/ Üks sõna, mitu tähendust
1. Logi TaskuTark lehele ja tuleta meelde h-tähega algavad sõnad. Tee läbi ka testid. Need töölehed  on harjutamiseks (saad neid teha mitu korda).
SOOVITUS: Harjutada saad ka LearningApps keskkonnas. Sinu kaustas on 3 erinevat harjutust.
2. Logi LiveWorksheets lehele. Tee tööleht nr 1. See tööleht on sinu teadmiste kontrollimiseks (saad seda lehte teha üks kord).
3. Loe õ lk 85 harjutused 1, 2 ja 3.
Mõtle, mida tähendavad sõnad: valge, kukkus, kirju, kaunis, kohtus, maksab, mustad, viis, värvitud, nõu, kama, paik, nukk, puur, kile, lõuna. 
4. Loe luuletust lk 85 "Tõnu sõnu" Ott Arder.
Mida tähendavad sõnad: ladus, kastan, sadu, kesta, tee, sina, pool.
5. Kui sa ei osalenud videotunnis, vali mitme tähendusega sõnadest 4 sõna ja moodusta laused (8 lauset)- mõlema tähendusega. Kirjuta laused vihikusse ja postita mulle.

2. tund matemaatika
Kordame grammi ja kilogrammi. Kui vajad nende ülesannete lahendamisel abi, tule  kell 11.00- 11.20 videotundi.
1 kg = 1000 g
1. Tv lk 68- 69. Vormista korrektselt. Tee foto ja postita mulle. 
ABIKS: ül 3: üks tükk kaalub 3 g. Korruta kastikesed 3-ga. NÄITEKS šokolaadi juures on 20 väikest kasti. Teed tehte 20 *3 g = 60 g.
              ül 5: Kõigepealt leia, kui palju kaalub 1 kg õunu. Selleks jaga 20 eurot 10 kilogrammiga. Nüüd sa tead 1 kilogrammi hinda ja saad leida 5 kg hinna.
              ül 6: Kõigepealt leia viinamarjade kilogrammi hind. Nüüd vaata, kui palju osteti õunu ja kui palju viinamarju. Nüüd saad arvutada, kui palju on vaja puuviljade eest maksta.
              ül 7: Kõigepealt leia, kui palju kaalub suitsupääsuke. Nüüd saad arvutada, kui palju kaalub ööbik.
             ül 8: Ära unusta tehete järjekorra reegleid.

2. Täna on reede. Kas oled sellel nädalal matetalgutel harjutanud? Vähemalt 15 minutit.


4.tund inimeseõpetus
Vaimne ja füüsiline tervis
1. Kirjuta jutuke oma vaimsest ja füüsilisest tervisest, kasuta mõisteid eelmisel reedel alustatud mõistekaardilt. Mõtteid saad ka ka oma õpikust lk 41- 49. 
Vaimne tervis on see, mis on seotud sinu tunnetega, meeleoludega (rõõmus tuju, tahe õppida, mure jne)
Füüsiline tervis on see, mis on seotud kehaga (peavalu, luumurd).
Kirjuta jutukesele väike sissejuhatus (mis on sinu arvates tervis) ja lõpetus (saad lõpetuseks öelda, kas pead ennast terveks, kas saad midagi oma tegemistes muuta, et oma tervist tugevdada).
Alusta sissejuhatust, sisu ja lõpetust uuel realt taandreaga.
Võid oma jutukese kirjutada paberile, teha foto ja postitada SIIA.
Võid otse trükkida SIIA.

2. 8.klassi õpilased paluvad sinu abi: Vasta küsimustele oma huviala kohta.

Tere! Oleme 8.klassi õpilased Anette-Grete Tumanov ja Karmen Videvik. Otsustasime teha loovtööks küsimustiku 3.-4.klasside õpilaste huvialadest. Meil oleks väga hea meel, kui vastaksid mõningatele küsimustele. Klikka allpool oleval lingil, sealt leiadki küsimustiku. Head täitmist!


KOOSOLEK 14.mail kell 18.30- 19.00: https://8x8.vc/Jana3.a


Neljapäev, 14.mai

Tundide info SIIN.
Vali 3.klassid ja tegutse.
Ole hoolikas ja tähelepanelik! Postita õpetajatele oma töödest fotod või tee postitused padlet-tahvlitele.
Ära unusta igapäevast lugemist ja lugemisvihiku täitmist.
Ära unusta, et iga nädal tuleb vähemalt ühel päeval matetalgutel harjutada.

Kolmapäev, 13.mai

Videotund kell 10.00- 10.45. Videotunnis:
1) lahendame suuliselt matem ülesandeid (ül 365, 366);
2) teeme koos eesti keele tv lk 89 harjutust 2 (tuletame meelde õpitud keelereeglid);
3) otsime Eesti kaardilt vajalikud kohad.

1.tund matemaatika
Massiühikud
1. Õ lk 82- 83. Lahenda suuliselt ül 365, 366.
2. Lahenda vihikusse ül 360, 362, 364. Tee foto ja saada mulle.
3. Logi LiveWorksheets lehele ja tee oma kaustas tööleht nr 1.
4. Ära unusta vähemalt kord nädalas matetalgutel harjutada (vähemalt 15 minutit).

3.tund eesti keel
1. Loe õ lk 100- 101 juttu "Linnalehmapiim"
2. Tee tv lk 89 harjutus 1.
3. Leia õpiku tekstist h-tähega algavaid sõnu. Kirjuta tv lk 89 harjutus 1 kõrvale valgele ribale ülevalt alla tekstist leitud h-tähega algavad sõnad.
4.Tee tv lk 89 harjutus 2 teeme seda harjutust koos videotunnis). Mõtle kõikidele varem õpitud keelereeglitele! Tee leheküljest foto ja saada mulle.
5.Soovitus: harjuta LearningAppsis (sinu kaustas on kolm erinevat harjutust h-täht sõna algul).

4. ja 5.tund loodusõpetus
Eesti kaart
1. Uuri Eesti kaarti õ lk 54- 55.
2. Loe õ lk 56- 57 ja otsi need kohad kaardilt: Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ülemiste järv, Peipsi järv, Võrtsjärv, Emajõgi, Pärnu jõgi, Kasari jõgi, Matsalu rahvuspark, Lahemaa rahvuspark (asub Põhja- Eestis).
3. Tv lk 33 kaardil värvi saared roheliseks: Saaremaa (1), Hiiumaa (2), Muhu, Vormsi, Kihnu.
Värvi siniseks järved: Ülemiste, Peipsi (7), Võrtsjärv (8).
Tee sinise pliiatsiga jooned üle jõgedel: Emajõgi (6), Pärnu jõgi (5), Kasari jõgi.

Seal, kus kohanime pole kirjas, kirjuta ise. Näiteks Peipsi järv.
4.Tee foto lk 33 ning saada mulle.
5. Harjuta: Eesti kaart, ilmakaared ja Eesti kaart.

6. Vaata Eesti jõgede kaarti.

Teisipäev, 12.mai
Tundide info SIIN.
Vali 3.klassid ja tegutse.
Ole hoolikas ja tähelepanelik! Postita õpetajatele oma töödest fotod või tee postitused padlet-tahvlitele.
Ära unusta igapäevast lugemist ja lugemisvihiku täitmist.
Ära unusta, et iga nädal tuleb vähemalt ühel päeval matetalgutel harjutada.

Toredat päeva!
Esmaspäev, 11.mai
Videotund kell 10.00- 10.45 SIIN. Õpime koos matemaatikat. Võta videotundi kaasa reedene inimeseõpetuse tööleht (vaimne tervis ja füüsiline tervis), punane ja sinine pliiats: vaatame üle ja täiendame.

1.tund eesti keel
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.
2.tund eesti keel
Selle nädala keeleteema "h sõna algul"
1. Mine TaskuTark lehele ja loe läbi reeglid ja õpetused. Kindlasti lahenda läbi testid- need on õppimiseks ja harjutamiseks. Saad teste teha vajadusel mitu korda. Ole veendunud, et said teemast aru. Kui tunned, et vajad lisaselgitusi, tule videotundi kell 11.00- 11.20.
2. Loe oma õpikust lk 97 harjutus 2 lauseid. Pane tähele, et sõna tähendus muutub, kui esimene täht on "h". Ole veendunud, et sa kõikide sõnade tähendust mõistsid.
aru - haru
arv - harv
õng - hõng
ea - hea
arutate - harutate
all - hall
3. Loe õ lk 97 harjutus 3 lauseid kõva ja selge häälega õpetajale ette.
KUIDAS SEDA TEHA?
Esimene võimalus: Tule kell 11.00 videotundi ja loed seal.
Teine võimalus: Loe lauseid ilmekalt ja salvestad Vocarooga (https://vocaroo.com). Vaata videojuhendist (https://youtu.be/QPjvEzXztSI), kuidas salvestada. Fail saada mulle.

NÄIDE: SIIN.
Kolmas võim
alus: Helista mulle ja loed ette.
4. Tee vihikusse harjutus 4 lk 97. Võid moodustada mitu lauset. OLULINE: KASUTA KÕIKI H TÄHEGA ALGAVAID SÕNU (9). Tee foto ja postita mulle.

5. SOOVITUS harjutamiseks: logi LearningApps keskkonda ja harjuta.
3.tund matemaatika
Mõõtühikud kaalumisel: gramm ja kilogramm
1.Videotund kell 10.00- 10.45. Võta videotundi matemaatika õpik ja tv.
Lahendame koos suuliselt õ ülesandeid lk 80- 81.
1 kilogramm = 1000 grammi
1 kg = 1000 g
Kes videotunnis ei osale, lahendab ülesanded 353, 354, 356, 357, 358 vihikusse ja saadab mulle foto.
2.Tv lk 66- 67, iseseisvalt (vajadusel saad abi videotunnis kell 10.00- 10.45).

Ära unusta, et vähemalt ühel päeval harjuta matetalgutel.
4.tund loodusõpetus
Eesti kaart
1.Uuri Eesti kaarti õpik lk 54- 55
2.Loe oma õpikust lk 52- 53.
SAAR - on veega ümbritsetud väike maismaa osa
POOLSAAR - on maismaa osa, mis ulatub kaugele merre ja on ümbritsetud veega kolmest küljest.
LAHT - on mere osa, mis ulatub kaugele maismaasse.
3.Leia Eesti kaardilt (abiks õ lk 53): Sõrve poolsaar, Kõpu poolsaar, Viimsi poolsaar, Pärispea poolsaar, Soome laht, Narva laht, Liivi laht, Pärnu laht. 
4. Otsi need kohad üles tv lk 33 kaardilt ja värvi saared ja poolsaared roheliseks ning lahed siniseks.
5. Harjuta: Eesti kaart, ilmakaared
Kui eelmine harjutus meeldis, võid veel harjutada: Eesti kaart.
Reede, 8.mai
Täna videotundi tulema ei pea. Ootan videotuppa kell 10.00- 11.00 neid õpilasi, kes soovivad mõne õpiülesande juures abi.

1.tund eesti keel
I ja j õigekiri
1. Vaata veel kord üle i ja j reeglid TaskuTargas. Tee kindlasti läbi sellele lehel olevad testid- harjuta!
2. Logi
LiveWorksheets keskkonda. Tee sealt töölehed 1. ja 2 (seda lehte saad teha üks kord ja see on sinu teadmiste kontrollimiseks).
3. Mine padlet-tahvlile
ja tee uus postitus.
Kirjuta
lühike jutuke oma emast (kirjelda ema välimust ja iseloomu, kirjuta sellest, mida sinu emale meeldib teha, võimalusel lisa oma emast foto või joonista pilt).
Soovi korral
võid jutukese kirjutada paberile, illustreerida ja siis tehtud tööst teha foto ja postitada padlet-tahvlile.

2.tund matemaatika
Pikkusühikud, kordamine
1.Lahenda tv lk 54 ja tv lk 96.
2.
Tee foto ja saada mulle.
3.Täna on selle nädala viimane võimalus matetalgutel harjutada.


4.tund inimeseõpetus
Hoia oma tervist!
1.Loe oma õpikust lk 49- 50.
2.Võta üks paber ja kirjuta sinna sinise pliiatsiga sõnu ja mõtteid, mis on seotud sinu vaimse tervisega (näiteks hea enesetunne) ja punase pliiatsiga sõnu ja mõtteid, mis on seotud sinu füüsilise tervisega (näiteks kõhuvalu).
Hoia see paber alles- esmaspäevases videotunnis vaatame üle ja täiendame.
3. Loe neid tegevusi. Mõtle, millest keeldud, kui sulle ettepanek tehakse.
Võimalusel helista ühele klassikaaslasele ja mõelge koos välja dialoog, kuidas keelduda halvast ettepanekust.
Esmaspäevases videotunnis saate paaridena dialooge teha :)
1)Võõras ütleb: "Tule minuga sõitma!"
2)Sõber üyleb: "Tule homme minuga kinno!"
3)Klassivend ütleb: "Pane Piretile jalg ette- saab nalja!"
4)Sõber ütleb: "Hakkame trenni minema!"
5)Naabritüdruk ütleb: "Tule minu sünnipäevale!"
6)Tuttav poiss/ tüdruk ütleb: "Suitsu tahad?"
7)Õpetaja ütleb: "Lähme matkale!"
8)Klassiõde ütleb: "Teeme Margusel tuupi!"
9)Ema küsib: "Kes jäätist tahab?"
10)Naabripoiss ütleb: "Lähme koos kooli!"


Neljapäev, 7.mai
Tundide info SIIN.
Vali 3.klassid ja tegutse.

Ole hoolikas ja tähelepanelik! Vajadusel postita õpetajatele oma töödest fotod.

Ära unusta igapäevast lugemist ja lugemisvihiku täitmist.

Ära unusta, et iga nädal tuleb vähemalt ühel päeval matetalgutel harjutada.

Ära unusta, et hiljemalt reedel kella 10.00-ks tuleb padlet-tahvlile postitada omaloominguline luuletus (vaata kolmapäevaseid õppimisi).

Toredat päeva!

Kolmapäev, 6.mai
Kohtume meie klassi VIDEOTUNNIS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45. Videotunnis õpime koos eesti keelt: silbitame ja räägime üle i ja j reeglid. Püüa arvutis korraga avada kaks akent (üleval riba peal + märgile vajutades). Üks aken on meie videotunni aken ja teine LiveWorksheet (klõpsa eelmisel sõnal)keskkonna leht. Videotunnis teeme koos harjutuse 3 lk 99 eesti keele tv-st.

1.tund matemaatika
Pikkusühikud
1.Tuleta meelde pikkusühikute vahelised seosed TaskuTarga (klõpsa eelmisel sõnal)lehel. Tee sellel lehel kindlasti läbi ka testid.
2.Tee tv lk 49. Saada mulle foto.
3.Logi Miksikesse. Soorita onkont "Pikkusühikud".
4.Ära unusta Matetalgutel harjutada!


3.tund eesti keel
Kirjutad luuletuse ja kordad silbitamist ning i ja j õigekirja.
1.Tuleta meelde riimuvad sõnad (Näiteks: sall- pall, sai- lai, kena- tera). Vajadusel kasuta riimiabi. (klõpsa eelmisel sõnal)
2.Loe õpikust lk 102 laste luuletatud luuletusi kevadest.
3.Kirjuta ise üks luuletus kevadest või hoopis emast :), sest pühapäeval on emadepäev.
4.Trüki see luuletus  padlet-tahvlile (klõpsa eelmisel sõnal). Kujunda oma postitus: lisa foto kevadest või joonista luuletusele illustratsioon, tee sellest foto ja lisa tahvlile. Tähtajaks reede, 8.mai kell 10.00.
5.Tv lk 99 harjutus 3: täida lüngad ja silbita püstkriipsuga. Tee foto ja saada mulle. Selle harjutuse teeme koos videotunnis kell 10.00.

4. ja 5. tund loodusõpetus
Kaart ja kaardi legend
1. Loe oma õpikust lk 48- 51.
2.Täida tv lk 28. Kui sa vajad nende ülesannete lahendamisel abi, tule videotuppa kell 11.00- 11.20. Tee foto ja saada mulle.
3.Uuri lisaks TaskuTargast. Tee ka sellel leheküljel olev test harjutamiseks.Teisipäev, 5.mai
Tundide info SIIN.
Vali 3.klassid ja tegutse.
Ole hoolikas ja tähelepanelik! Vajadusel postita õpetajatele oma töödest fotod.
Ära unusta igapäevast lugemist ja lugemisvihiku täitmist.
Ära unusta, et iga nädal tuleb vähemalt ühel päeval matetalgutel harjutada.
Kindlasti on sul aega ka tänast päikselist ilma õues nautida :) Toredat päeva!

Esmaspäev, 4.mai
1.tund eesti keel
Täna videotundi ei ole. Mina olen meie klassi VIDEORUUMIS kell 9.00- 14.00. Sina tule sinna tuppa endale sobival ajal. Täna tutvustad mulle oma loetud raamtuid. Võta videoruumi kaasa oma lugemispäevik ja lugemisvihik.
Kui sisened tuppa, ole viisakas ja oota, millal saan sind kuulata. Võid videotoas ka klassikaaslaseid kuulata. Kui mind videotoas ei ole, saada mulle sõnum või helista ja ma kohe tulen.
Kell 11.20- 12.20 mind videotoas ei ole, sest mul on 5.klassi tund.
2.tund eesti keel
Selle nädala keeleteema "i ja j õigekiri".
1.Õpi reegleid TaskuTargas.
2.Tee TaskuTargas ka harjutused läbi.
3.Loe õ lk 91 harj 1 ja täida selle harjutuse lõpus olevad ülesanded suuliselt.
4.Tee tv lk 82 harjutused. Tee tehtud tööst foto ja saada mulle.
5.Logi LiveWorksheet keskkonda. Sinu kaustas on üks uus eesti keele tööleht. Tee see tööleht. See tööleht on õppimiseks - harjutamiseks. Saad seda teha mitu korda.

3.tund matemaatika
Pikkusühikud
Ära unusta: 
1 cm = 10 mm
1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm
1 m = 100 cm
1 m = 10 dm
1 km = 1000 m
Tänaste ülesannete lahendamisel on sul vaja ka meelde tuletada, et 1/2 on pool ja seda leitakse nii, et jagad arvu 2-ga
Näiteks 1/2 dm = 10 cm : 2 = 5 cm
1.Logi LiveWorksheet keskkonda. Sinu kaustas on kaks uut matemaatika töölehte. Tee need mõlemad. Need töölehed on õppimiseks - harjutamiseks. Saad neid teha mitu korda.

2.Tee tv-st lk 48. Tee tehtud tööst foto ja saada mulle.

4.tund loodusõpetus
1.Logi LiveWorksheet keskkonda. Sinu kaustas on üks loodusõpetuse tööleht. Tee see tööleht. See tööleht on sinu teadmiste kontrollimiseks. Saad seda teha üks kord.
2.Magneti omadused on kasutusel kompassis. Loe oma õpikust lk 28.
3.Tee tv lk 11 harj 1.- 3.

Neljapäev, 30.aprill
Tänase päeva tegemised SIIN.
Vajuta 3.klass ja tegutse. Ole tähelepanelik ja postita ka täna kõik vajalik.

Kui sa ei ole sellel nädalal veel matetalgutel osalenud, siis tee seda täna kindlasti.

Esmaspäeval ole valmis kell 9.00- 14.00 sulle sobival ajal tulema meie klassi videotuppa, kus tutvustad mulle raamatuid, mida oled distantsõppe ajal lugenud. Võta videotuppa kaasa lugemisvihik ja lugemispäevik.

Homme on 1.mai, kevadpüha. Veeda oma perega tore nädalavahetus. Koolitöödega homme tegelema ei pea.


Kolmapäev, 29.aprill
Kohtume meie klassi VIDEOTUNNIS kell 10.00- 10.45.
1.Videotunnis tutvustate oma katseid (17.aprilli töö). Katsed peavad olema postitatud SIIA  hiljemalt kolmapäeva hommikul kella 9.00-ks.
2.Videotunnis tuletame meelde pikkusühikud ja seosed nende vahel. Võta tundi kaasa matemaatika tv.

1.tund matemaatika
1.Tuleta meelde pikkusühikud (millimeeter- mm, sentimeeter- cm, detsimeeter- dm, meeter- m, kilomeeter- km).
2.Uuri TaskuTargast seoseid pikkusühikute vahel. Testide tegemine on vabatahtlik.
3.VIDEOTUNNIS lahendame koos ülesandeid tv-st lk 46- 47. Kes videotunnis ei osale, saadab mulle tehtud tööst foto.
4.Logi Liveworksheet keskkonda (sama kasutajatunnus ja parool,mis LearningAppsi keskkonnas). Tee matemaatika tööleht (pikkusühikud).


Ära unusta, et iga nädal pead osalema matetalgutel vähemalt ühe korra.

3.tund eesti keel
Sulghäälik sõna alguses
Täna uurid sulghäälikut teistest keeltest tulnud sõnade ehk võõrsõnade alguses. Võõrsõnade algustäht võib olla ka g, b, d.
1.Uuri oma õpikust lk 98 võõrsõnu.
2.Kirjuta harjutuste vihikusse harjutus 3 lk 98 iga sõnaga lause. Kui sa mõne sõna seletust ei tea, siis tule videotundi kell 11.00. Tee harjutusest foto ja saada mulle.
3.Logi Liveworksheet keskkonda (sama kasutajatunnus ja parool,mis LearningAppsi keskkonnas). Tee eesti keele töölehed (võõrsõnade ühendamine pildiga ja võõrsõnade ristsõna).
Kui sa vajad eesti keele tööülesannete lahendamisel abi, ootan sind meie VIDEOTOAS kell 11.00- 11.20.

Ära unusta juturaamatut lugeda. Raamatute tutvustamine esmaspäeval, 4.mail videoruumis kell 9.00- .....

4. ja 5.tund
Magnet
1.Loe oma õpikust lk 26- 27 teemat "Magnet".
HUVILISTELE: Loe TaskuTargast  magneti kohta.
2.Logi LearningApps keskkonda ja harjuta.
3.Tee oma tv-s lk 10 ülesanded 4., 5. ja 6.

Teisipäev, 28.aprill
Tundide info SIIN.

Vali 3.klassid ja tegutse. Ole hoolikas ja tähelepanelik!

Esmaspäev, 27.aprill
Kohtume meie klassi VIDEOTUNNIS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45. Videotunnis räägime koolivaheajast, õpime koos eesti keelt ja kirjutame etteütlust. Võta tundi kaasa eesti keele tv (teeme koos tv lk 98 harjutuse 2: VAATA SIIA.) ja harjutuste vihik (kirjutame etteütluse).

Täna (hiljemalt kolmapäeval 9.00) postita SIIA eelmise veerandi viimasel päeval, 17.aprillil tehtud katsest joonistus, foto või video. Sinna postita ka oma katse kirjeldus:
1)Katse eesmärk (mida sa tahad teada saada):
2)Katsevahendid (mida sul on selleks vaja):
3)Tegevused:
4)Järeldus (kas katse õnnestus):

Oma katset tutvustad klassikaaslastele kolmapäevases videotunnis.

1.tund eesti keel
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.
2.tund eesti keel
Enne koolivaheaega õppisid sulghäälikute kirjutamise reegleid s-i ja h kõrvale. Tutvusid ka eranditega.
Tänases videotunnis kirjutame etteütluse.
Peale videotundi (kell 10.50) panen siia etteütluse teksti- saad ise ennast kontrollida.
Etteütlus
Mats istub tihti arvutis. Tiit ja Marta tuletavad meelde, et see teeb kaela kõveraks. Poiss saab pahaseks. Ema pahandab Matsiga. Ta tahab, et laps oleks terve. 

Kes videotunnis ei osale, kirjutavad tekstist ärakirja ja postitavad mulle foto.

Sellel nädala keeleteemaks on sulghäälik sõna alguses.
Eesti keeles kirjutatakse eesti oma sõna algusesse k, p, t.
1.Loe oma õpikust lk 98 harjutus 1 näitelauseid, kus ühes lauses algab iga sõna sama tähega.
2.Tee tv lk 87 harjutus 1. Tee foto ja saada mulle.

3.Võtame kasutusele uue keskkonna. Selleks klõpsa SIIA. 
Sina oled õpilane, klõpsa vasakul sõnapaaril Students access.
Sinu kasutajatunnus ja paroolid on samad, mis LearningAppsis (need peaksid sul olema päevikus kirjas). 
Sisse logides, näed sa oma töölehtede kogu. Seal on praegu üks tööleht (kordad sulghäälikute pikkust, lause alguse suurt tähte, lause lõpumärki, tegusõna ja omadussõna). Ole tööjuhendite lugemisel hoolikas ja täida see tööleht.

3.tund matemaatika
Harjuta ka sellel nädalal matetalgutel vähemalt üks kord.
Korda arve kümnetuhandeni: lahenda tv-s lk 64- 65. Kui vajad nende ülesannete lahendamisel abi, tule videotuppa 11.00- 11.20.

4.tund loodusõpetus
Tuleta meelde teema "Elekter" (õ lk 14- 25)
Tee TEST (klõpsa eelmisel sõnal).

Teema "Magnet"
Kas mäletad magnetite komplekti, mis meil klassis on? Räägime magnetitest pikemalt kolmapäeval.
Täna tee üks katse. Selleks on sul vaja magnetit. Loodan, et sul on kodus vähemalt üks külmkapimagnet.
Katse on tv lk 9 ülesanne 2. Kui sul ei ole kõiki neid esemeid, mis on tööjuhendis, võid katsetada kodus olevate käepäraste vahenditega.

Huvilistele: TaskuTark (klõpsa eelmisel sõnal).Reede, 17.aprill
Kohtume meie klassi VIDEOTUNNIS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45. Õpime koos loodusõpetust.
Loe enne tundi läbi õ lk 23- 24. Võta videotundi oma loodusõpetuse tv. 
Täidame seal koos lk 6 ülesande 1 ja lk 7- 8 ülesanded 8, 9, 10.

Täna on 4.veerandi viimane päev ja selle päeva ülejäänud ülesanded on nutivabad :)

1.tund eesti keel
Täna tee katseid. Kuidas neid teha, saad teada oma eesti keele õpikust lk 78- 79. Loe kindlasti tekst läbi!
Õpikus on ka kolme katse kirjeldus.
Veel kolme katse kirjeldused on sinu tv-s lk 70 - 71.
Võib-olla on sul kodus mõni raamat, kus õpetatakse tegema erinevaid katseid? Või on sul endal mõni mõte, mida katsetada?
Vali idee ja tee vähemalt üks katse,
joonista oma katse või katse tulemus paberile 
või tee sellest video või foto.
Lisaks kirjuta paberile (näide tv-s lk 71):
1)Katse eesmärk (mida sa tahad teada saada):
2)Katsevahendid (mida sul on selleks vaja):
3)Tegevused:
4)Järeldus (kas katse õnnestus):

Võib- olla võtab sinu katse aega mitu päeva? 

Hoia oma joonistus (video või foto) alles.
Oma katset tutvustad klassikaaslastele uuel veerandil videotunnis, 29.aprillil.
VEEL IDEID KATSETEKS: paned kartuli kasvama (valgesse, pimedasse, kastad, ei kasta jne); värvid valget värvi lilli (paned valget värvi lilleõie(näiteks ülase) vaasi ja lisad vette värvi); vee aurumise katse (kunagi koolis tegime); saia hallitamise katse (kunagi koolis tegime) jne.

2.tund matemaatika
Korrutustabeli harjutamise lehed, mille sulle koolis viimasel koolipäeval andsin (arvuta ja värvi). Vali nendest lehtedest üks ja tee. Distantsõppe alguses oli sul sarnane töö mõnel päeval. Palun võta kõik lehed videotundi kaasa. Reedene (tänane) leht võib veel olla tegemata. 

4.tund 
Kohtume meie klassi VIDEOTUNNIS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45. Õpime koos loodusõpetust.
Loe enne tundi läbi õ lk 23- 24. Võta videotundi oma loodusõpetuse tv. 
Täidame seal koos lk 6 ülesande 6 ja lk 7- 8 ülesanded 8, 9, 10.
Reedel videotunnis uurime lähemalt vooluringi (õ lk 23) ja millised ained juhivad elektrit ja millised mitte. SOOVITUS: Kui sinu isa või ema on koos sinuga nõus vooluringi ehitama ja teil on vajalikud vahendid kodus olemas, siis ehitage (reedeks) koos VOOLURING. Juhendi leiad:
1) õpikust lk 23 ja tv-st lk 6- 7,
2) E-KOOLIKOTIST,
3) VIDEOST,
4) või SIIT
INTERAKTIIVNE VOOLURINGI KOOSTAMINE (keeruline, kuid põnev koht huvilistele katsetamiseks).


Neljapäev, 16.aprill.

Tundide info on blogis aadressil http://rgtallinna.blogspot.com/. Vajuta 3.klass ja tegutse. Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul.

Kodulugemine: Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

Matetalgud: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL. 
Harjuta selle nädala jooksul vähemalt üks kord.


Kolmapäev, 15.aprill
Kohtume meie klassi VIDEOTUNNIS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45. Õpime koos matemaatikat.

1.tund matemaatika
Ära unusta nädalas vähemalt üks kord matetalgudel (kell 7.00- 14.00) osaleda.

1. Logi Miksikesse. Pranglimine, võistlusväljakud, vali Korrutamine/jagamine. Tee läbi kõik katsed.

2. Jätka arvude tuhandest kümnetuhandeni õppimist. Õpik lk 76- 77. Suuliselt ülesanded 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334. Teeme neid ülesandeid ka VIDEOTUNNIS kell 10.00- 10.45.
3. Iseseisvalt tee tv lk 62- 63. Tee foto ja saada mulle.

3.tund eesti keel
Viimastel tundidel tuletasid meelde sulghäälikud, sulghäälikute kirjutamise s-i ja h kõrvale ja erandid.
1)Tavaliselt kirjutame s- i ja h kõrvale k, p, t.
2)ERANDID:
LIITSÕNAD (raud + tee = raudtee, kald + sein = kaldsein);
KUI NIMI- VÕI OMADUSSÕNA algvormis on g, b, d (jalg - jalgsi, kuldne- kuldsed, moodne- moodsad);
KUI TEGUSÕNA ALGVORMIS on g, b, d ( jõudma - jõudsin, sõudma- sõudsin).

Esmaspäeval lugesid katkendit raamatust "Petronella Õnneseen". Täna jätkad lugemist.
1. Loe õpikust lk 76- 77 katkendit raamatust "Petronella Õnneseen"
2. Täida TEST (klõpsa eelmisel sõnal). Testis on küsimusi teskti sisu mõistmise kohta ja sulghääliku kirjutamine s-i ja h kõrvale (tavaliselt ja erandid).

4. ja 5.tund loodusõpetus
Kuidas saadakse elektrivoolu?
Teaduslik tekst elektri olemusest HUVILISELE: TaskuTargast (klõpsa eelmisel sõnal).

1. Loe oma õpikust lk 20- 21, kuidas elektrivoolu saadakse. Pane tähele, et elektri tootmiseks kasutatakse erinevaid allikaid: tuul, päike, langeva vee jõud, põlevkivi põletamine.
2. Täida tv lk 5 ül 1. ja 2.

Kõigepealt õpiti pidevat elektrivoolu saama patareide abil. Esimese patarei valmistas teadlane Volta järgmiselt.
Ta pani tassidesse soolalahuse. Soolalahus juhib elektrit seetõttu, et soolade lahuses on alati liikuvaid elektrone.
Igasse tassi pani ta tsingi- ja hõbedaribad, mis olid omavahel juhtmetega ühendatud. Nüüd said elektronid liikuda mööda juhtmeid ühest tassist teise.
Selliselt ühendatud tassid andsid märgatava elektrilöögi.
(Tekst Miksikesest)
Pikem tekst SIIN (klõpsa eelmisel sõnal). Sealt leiad ka kartulipatarei tegemise õpetuse.

3. Uuri õ lk 22 patarei kohta. Kui sul on kodus mõni patarei, uuri seda. Pane tähele, et patareil on kaks poolust.
4. Täida tv lk 6 harj 3.
5. VABATAHTLIK lisaülesanne- uuri lambipirni: tv lk 6 harj 4.

Reedel videotunnis uurime lähemalt vooluringi (õ lk 23) ja millised ained juhivad elektrit ja millised mitte. SOOVITUS: Kui sinu isa või ema on koos sinuga nõus vooluringi ehitama ja teil on vajalikud vahendid kodus olemas, siis ehitage (reedeks) koos VOOLURING. Juhendi leiad:
1) õpikust lk 23 ja tv-st lk 6- 7,
2) E-KOOLIKOTIST,
3) VIDEOST,
4) või SIIT

INTERAKTIIVNE VOOLURINGI KOOSTAMINE (keeruline, kuid põnev koht huvilistele katsetamiseks).


Teisipäev, 14.aprill.

Tundide info on blogis aadressil http://rgtallinna.blogspot.com/. Vajuta 3.klass ja tegutse. Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul.

Kodulugemine: Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

Matetalgud: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL. 
Harjuta selle nädala jooksul vähemalt üks kord.

Esmaspäev, 13.aprill
Kohtume meie klassi VIDEOTOAS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45. Õpime koos  matemaatikat ja tunni lõpus räägime "elektrist".

1.tund eesti keel
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

2.tund eesti keel
Tuleta meelde sulghäälikud (k, p, t, g, b, d) ja reeglid:
1)Tavaliselt kirjutmas s- i ja h kõrvale k, p, t.
2)ERANDID:
LIITSÕNAD (raud + tee = raudtee, kald + sein = kaldsein);
KUI NIMI- VÕI OMADUSSÕNA algvormis on g, b, d (jalg - jalgsi, kuldne- kuldsed, moodne- moodsad);
KUI TEGUSÕNA ALGVORMIS on g, b, d ( jõudma - jõudsin, sõudma- sõudsin).

1. Tee läbi Quizizz keskkonnas TEST (klõpsa eelmisel sõnal).
2. Tee tv lk 73 harjutus 4. Tee foto ja saada mulle. Kui soovid koos teha, siis teeme seda VIDEOTUNNIS kell 11.00- 11.20. 
3. Loe õpikust lk 74- 75 "Vihmaussid purkides ja hiireskelett nööri otsas". See on katkend raamatust "Petronella Õnneseen". Vasta teksti lõpus olevatele küsimustele suuliselt.

3.tund matemaatika
Arvud tuhandest kümnetuhandeni
Tuleta meelde arvu järgud. Vaata VIDEOT (klõpsa eelmisel sõnal).
1.Tee õpikust lk 74- 75 suuliselt ül 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325. Lahendame neid ülesandeid koos VIDEOTUNNIS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.30.
2.Iseseisvalt lahendad tv lk 60- 61. Tee foto ja saada mulle.
3. Osale distantsõppe 5.nädala jooksul vähemalt üks kord matetalgutel (kell 7.00- 14.00).

4.tund loodusõpetus
Täna uuri hästi hoolega ohutusnõudeid elektririistade käsitlemisel.
Loe oma
õpikust lk 16- 17. Arutame ohutusreegleid VIDEOTUNNIS kell 10.30- 10.45.
Täida tv lk 5 ülesanded 3.- 5. Tee foto ja saada mulle.


Neljapäev, 9.aprill
Tundide info on blogis aadressil http://rgtallinna.blogspot.com/.
Vajuta 3.klass ja tegutse.
Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul. Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.

Kodulugemine: Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.
Matetalgud: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL. Selgus, et matetalgute korraldajad pikendasid kasutusaega. Saate ka järgnevatel nädalatel harjutada.
Harjuta selle nädala jooksul vähemalt üks kord.
Kolmapäev, 8.aprill
Kohtume meie klassi VIDEOTOAS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00- 10.45 (õpime koos matemaatikat).
MATEMAATIKA
1. Videotunnis lahendame koos ülesandeid matemaatika õpikust lk 72- 73.
2. Iseseisvalt lahendad tv lk 58- 59.
Ül 3 ja ül 4: ära unusta, et ühes euros on 100 senti. 1 € = 100 s
Ül 5: ühes arvudest on järgus erinev number. Näiteks esimeses kastis on kõikides arvudes sajalisi 2 ja ei sobi 436 (sest siin on sajalisi 3).
Ül 7: Liida järkude kaupa (sajalistele liida sajalised, kümnelistele liida kümnelised ja ühelistele liida ühelised). Lahutamisel toimi samamoodi.
Ül 8: ära unusta kontrolli. Mõtle loogiliselt.
3. Kirjuta tv lehekülje lõppu, kui kaua sa matemaatika tv ülesandeid lahendasid ja saada foto mulle. Eeldatav aeg on 20- 30 minutit.

EESTI KEEL
1. Esmaspäeval tuletasid meelde reegli: s-i ja h kõrvale kirjutame k, p, t.
Täna tutvud lähemalt ERANDITEGA, kus s-i kõrvale kirjutame g, b ja d.
2. Loe väga tähelepanelikult õpikust lk 80 harjutust 2. Jälgi, missugune sulghäälik on s- kõrval.
3. Uuri tabelit lk 80.
Märkad, et eranditeks on
LIITSÕNAD (raud + tee = raudtee, kald + sein = kaldsein);
KUI NIMI- VÕI OMADUSSÕNA algvormis on g, b, d (jalg - jalgsi, kuldne- kuldsed, moodne- moodsad);
KUI TEGUSÕNA ALGVORMIS on g, b, d ( jõudma - jõudsin, sõudma- sõudsin).
4. Vaata TaskuTargast (klõpsa eelmisel sõnal) tegusõnade algvormi ja kuidas sõna muutub pööramisel. 
Ära unusta, et tavaliselt on s-i kõrval k, p, t.
5. Tee tv lk 72 harjutused 3, 4. Tee foto ja saada mulle. 
Kui vajad abi, tule VIDEOTUPPA (klõpsa eelmisel sõnal) kell 11.00- 11.30 (õpime koos eesti keelt).
6. Tee KUULAMISÜLESANNE (klõpsa eelmisel sõnal).

LOODUSÕPETUS
Esmaspäeval alustasid uue teema õppimist: ELEKTER. Elekter on väga kasulik, kuid väga ohtlik. Räägime nendest ohtudest põhjalikult esmaspäeval.
1.Täna tuleta meelde, millistes olukordades pead olema igapäevaselt ettevaatlik. Selleks loe TaskuTargast (klõpsa eelmisel sõnal) teemat OHT ja OHUTUS.
2. Vaata videofilmi MIKS SEE MEIEGA JUHTUS? (klõpsa eelmisel sõnal). Filmis on väga palju õpetlikku. Mõned hetked on kurvad. Kui tunned, et sa ei taha seda filmi üksi vaadata, siis jäta filmi vaatamine pooleli. Võimalusel vaata filmi koos vanematega.
3. MULTIFILM "MÕMMI SAAB KOJU SUITSUANDURI"

Teisipäev, 7.aprill
Tundide info on blogis aadressil http://rgtallinna.blogspot.com/.
Vajuta 3.klass ja tegutse.
Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul. Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.

Kodulugemine: Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.
Matetalgud: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL. Selgus, et matetalgute korraldajad pikendasid kasutusaega. Saate ka järgnevatel nädalatel harjutada.
Harjuta selle nädala jooksul vähemalt üks kord.

Esmaspäev, 6.aprill

Kohtume meie klassi VIDEOTOAS (klõpsa eelmisel sõnal) kell 10.00.
1.tund eesti keel
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Võta kasutusele lugemisvihik. Kirjuta sinna tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

2.tund eesti keel
Sulghäälik s- ja h kõrval
1)Tuleta meelde reegel: Tavaliselt kirjutame s-i ja h kõrvale k, p, t.
2)Vaata õpik lk 80 harj 1. Loe selle harjutuse tekst hoolikalt läbi ja jälgi, milline sulghäälik on s- i ja h kõrval.
3)Tee tv lk 72 harj 1, 2.

4) Kirjuta harjutuse tekst vigadeta vihikusse. Saada pilt.
Harjutus

Labsed lägsid õhdul õue palli mängima. Isa jäi tuppa ajalehde lugema. Ahdol on peas valge müds. Suurte puude ogsad kõiguvad tuule käes kõvasdi. Kasgedel on väikesed pungad. Medsa ääres voolab kidsas oja. Tuul keerutab prahdi. Varsti jääb õues vaigseks. Ugs pandi lukku.
Jooni alla parandatud kohad. Kas said 14 viga?
Kirjuta harjutuse lõppu, kui palju aega sul eesti keele õppimiseks kulus.

3.tund matemaatika
Arvud sajast tuhandeni
1)Tuleta meelde arvu järgud. Vaata VIDEOT (klõpsa eelmisel sõnal).
2) Uuri õpik lk 70 -71 ül 304- 310 suuliselt. Teeme neid suuliselt koos VIDEOTUNNIS kell 10.00. 
3)Tv lk 56- 57. Tee foto ja postita mulle.
4)Logi Miksikesse, pranglimine, trenniväljakud. Harjuta korrutamist ja jagamist.
5)Nädala jooksul harjuta vähemalt ühel päeval matetalgutel (väljakud on avatud sel nädalal esmaspäevast neljapäevani 7.00- 14.00).

4.tund loodusõpetus

Tee jätkuvalt kevadvaatlusi (vaata tv lk 38- 40)
UUS TEEMA : Elekter
Loe oma õpikust lk 18- 19, kes avastas elektri ja mis sõnast sõna "elekter" tuleb. 
Saad ka ise võimalusel sarnaseid katseid teha :
1. Kammi oma juukseid plastmassist kammiga ja pane oma juuste lähedale väikesed pabertükid. Kas pabertükid tõmbusid juuste ligi?
2. Hõõru oma juukseid õhupalliga. Vaata, mis juhtub sinu juustega?
3. Vaata VIDEOT kassist, kes on hädas staatilise elektriga (õhupall tõmbub tema karvade vastu).
Vaata VIDEOT elektri avastamise algusest.
Loe oma õpikust lk 14- 15 ja täida tv lk 4 ülesanne 2 (ole põhjalik).

Reede, 3.aprill

Meie klassi videotuba on SIIN. Sisenemiseks vajuta lingil, kirjuta oma nimi. Midagi alla laadida ei ole vaja (telefonis on äppi vaja). Saame selles toas homme kell 11.00 kokku, et õppida koos eesti keelt. Kui vajad varem abi või soovid lihsalt lehvitada või midagi küsida, siis võime seal ka varem kohtuda :)

1.tund eesti keel
Meie ja meie lugu
Uuri oma õpikust lk 70- 73 inimese lugu meie planeedil.

Vaata VIDEOT meie planeedi tekkeloost.
Vaata VIDEOT inimese tekkimisest ja liikumisest meie planeedil.
Vaata VIDEOT inimese elust 4,4 miljonit aastat tagasi.

Täida tv lk 66 harjutus 1 ja lk 67 harjutus 1. Kasuta selleks kindlasti õpikut (lk 70- 73).
Joonista tv lk 66 harjutuses 3 põder.

Tuleta meelde KOMA kasutamine lauses. Tee läbi ka TEST.
Pane puuduvad komad, tv lk 67 harjutus 3.

Tv lk 66- 67 harjutused 2 on lünkharjutused. Teeme kell 11.00 videotunni SIIN (Ole võimalusel kell 11.00 arvutis ja klõpsa sellel sõnal). Saame koos neid lünkharjutusi teha.

Tee foto tv lk 66- 67 ja saada mulle.

2.tund matemaatika

Kordamine
Kes ei ole sel nädalal veel matetalgutel osalenud, tee seda täna kindlasti.
Tuleta meelde osa leidmine arvust. Vaata TaskuTargast, kuidas leida arvust osa (tv lk 90 ülesanne 4).
PITSA MÄNG harjutamiseks. Mäng on inglise keeles ja proovib, kes soovib :)
Kordamisülesanded: tv lk 90- 91. Tee foto ja saada mulle.

4.tund inimeseõpetus
Selleks, et olla terve, peame sööma tervislikku toitu, liikuma ja hoidma puhtust ning piisavalt puhkama.
Uuri oma
õpikust lk 48 teemat “Uni ja puhtus”.

Mõtle oma harjumuste peale ja vasta KÜSIMUSTELE.Neljapäev, 2.aprill

Neljapäeva, 2. aprilli tundide info tuleb blogisse aadressil http://rgtallinna.blogspot.com/.
Vajuta 3.klass ja tegutse.
Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul. Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.

Kodulugemine: Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.


Matetalgud: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL. Selgus, et matetalgute korraldajad pikendasid kasutusaega. Saate ka järgnevatel nädalatel harjutada.
Harjuta selle nädala jooksul vähemalt üks kord.


Kolmapäev, 1.aprill

Päeva alustuseks: 
TÄHELEPANELIKU LUGEJA ÜLESANNE
Loe kõik tööjuhendid algusest lõpuni ja alles seejärel hakka tegutsema.
1.Võta valge paber ja kirjuta üles paremasse nurka oma ees- ja perekonnanimi.
2. Loe läbi matemaatika õpikust lk 122-123.
3.Vaata VIDEOT PINGVIINIDEST (klõpsa eelmisel sõnal). Kirjuta jutuke, mis oli videos valesti. Tee jutukesest foto ja postita õpetajale.
4.Seisa toa keskele ning laula kõva ja selge häälega üks laul.
5.Tee ainult 1.ülesanne. Kui tegid ka ülejäänud, siis “Aprill!”.

1.tund matemaatika
Korda korrutamist ja jagamist (korrutustabel, kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga)
1.Logi Miksikesse. Minu Miksike. Minu onkondid. Soorita  onkont (22 korrutustabel).
2.Tee Qizizz test (klõpsa eelmisel sõnal).
3.Õ lk 69 ül 301 1.tulp vihikusse. Ära unusta tehete järjekorra reegleid: kõigepealt korrutan, jagan, siis liidan, lahutan. 
4.Õ lk 69 ül 302 1.tulp vihikusse. Jälgi vormistamist.

Soovitus: matetalgutel saad harjutada 7.00- 14.00. Püüa sellel nädalal vähemalt üks kord seal harjutada.

3.tund eesti keel

Diagramm
1)Tuleta meelde, mis on diagramm. Vaata TaskuTargast (klõpsa eelmisel sõnal).
2)Joonesta tv-s lk 64 harjutus 1 teksti põhjal diagramm. Kasuta joonlauda ja värvi tulbad erinevate värvidega.
3)Nüüd uuri tv lk 64 harj 2 diagrammi ja täida selle põhjal lüngad.
4)Mõtle, mille ilmestamiseks tahaksid sina diagrammi teha (näiteks sinu pereliikmete vanus, sinu pereliikmete nime tähtede arv, sinu tavaliste koolipäevade pikkus, linnade kaugus Rakverest või tuleb sul endal mõni tore mõte). Joonista oma diagramm paberile, kasuta joonlauda ja värvilisi pliiatseid. Postita SIIA (klõpsa eelmisele sõnale).

4. ja 5.tund

Loe loodusõpetuse õpikust lk 10- 13 teema “Kiirus”.
Kiirus näitab ajaühikus läbitud tee pikkust. Näiteks on jalakäija kiirus 5 km/h- see tähendab, et ta kõndis ühe tunniga 5 kilomeetrit. Või on auto kiirus 90 km/h- see tähendab, et auto jõuab ühe tunniga 90 kilomeetri kaugusele.
Võid vaadata neid videosid:

Joonista/kleebi
plakat “Ohutu liiklemise meelespea”. Vaata reegleid õ lk 12. Vali ÜKS reegel, mille kohta plakati kujundad. Tee plakatist foto ja postita SIIA (klõpsa eelmisel sõnal).Teisipäev, 31.märts
Tundide info on meie koolimaja blogis SIIN.
Vajuta 3.klassid ja tegutse.
Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul. Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.

Kodulugemine: Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

Matetalgud: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL. See on viimane nädal matetalgutel osalemiseks sel õppeaastal. Harjuta selle nädala jooksul vähemalt üks kord.

Esmaspäev, 30.märts

1.tund eesti keel
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume. 


2.tund eesti keel
1)Logi Miksikesse, Minu Miksike, soorita onkont (täishäälikuühend ja kaashäälikuühend).
2)Kirjuta jutuke "Liikumine" (loe ja õpi enne kirjutamist loodusõpetuse teema "Kuidas liiguvad elusolendid ja asjad"). Võid jutukesele panna oma pealkirja.
Kirjuta nii enda igapäevasest liikumisest, kui ka liikumisest, mida sa enda ümber näed ja liikumisest, mida sa tead. Kirjelda erinevaid liikumisi.
Kirjuta ka sellest, miks inimesele on liikumine vajalik.
Enne kirjutamist vaata ka inimeseõpetuse õpik lk 47- kogu mõtteid.
Ära unusta sissejuhatust ja lõpetust.
Iga uus mõte algab uuelt realt taandreaga. Püüa kirjutada jutuke, milles on vähemalt neli lõiku (sissejuhatus, liikumisest sinu ümber, sinu liikumine, lõpetus ehk kokkuvõte).
Võid oma jutu trükkida arvutis ja siis mulle postitada: janasillajoe@rakgym.edu.ee või kirjutad paberile ja teed foto ning saadad siis mulle. Foto võid saata meilile või ka messengeris.

3.tund matemaatika

Ring ja ringjoon
1)Tuleta meelde mõisted ring (ringjoonega piiratud ala) ja ringjoon.
Uuri TaskuTargast (klõpsa eelmisele sõnale).
2)Said teada uue mõiste RAADIUS- see on lõik, mis ühendab ringjoone keskpunkti ükskõik mis punktiga ringjoone peal. Vaata oma õpikusse lk 62.
2)Vaata VIDEOT (klõpsa eelmisele sõnale), kuidas joonestada ringjoont.
3)Tee ruudulisse vihikusse ülesanded 266, 267 lk 62.
4)Uuri õ lk 63 ül 269 ja 271 mustreid. Proovi neid oma vihikusse või paberile joonestada. Võid ka ise oma mustri välja mõelda. Harjutamine teeb meistriks! Värvi oma muster.Tee oma mustrist foto ja postita SIIA (klõpsa eelmisele sõnale).

Siin on huvilistele VIDEO kus õpetatakse vaba käega korrektset ringi joonestama.
Õpetaja KATSETAB :) Tee QUIZZIS TEST  (klõpsa eelmisel sõnal).

4.tund loodusõpetus
"Kuidas liiguvad elusolendid ja asjad?"
1)Jätka vaatlustega loodusõpetuse tv-s lk 38- 40 - Kevad looduses.
Jaluta õues, otsi kevade märke ja tee tv-sse märkmeid. Lisa alati oma märke juurde kuupäev ja koht. Täienda pidevalt oma vaatlusi.
ÄRA UNUSTA KA ÕPPIMISTE VAHEL VAHEPAUSE TEHA. IDEID SAAD KOOLI BLOGI ESILEHELT VÕI MEIE KLASSI BLOGI ESILEHELT.
2)Jälgi tänase päeva jooksul oma liikumist (kuidas?, kuhu?, kui palju? jne).
3)Loe õ lk 6- 9 läbi peatükk “Kuidas liiguvad elusolendid ja asjad?”
4)Täida tv lk 2.
5)Proovi teha erinevaid liikumisi: hüppa, tee kukerpall, veereta ennast jne.
6)Voldi paberist lennuk (kui vajad õpetust, klõpsa eelmisel sõnal), pane see lendama, jälgi lendu.
7)Mida või keda sa veel saad liikuma panna? (palli, mänguautot, ema, tooli jne). Tee seda!

Reede, 27.märts

1.tund eesti keel
Kadunud linnad
1)Vaata VIDEOT.
2)Ava õpik lk 66 ja loe tekst läbi. Uuri ka teksti lõpus olevaid küsimusi.
3)Vaata VIDEOT HUKKUNUD LINNAST POMPEI.
4)Tee tv lk 62 harjutused 1 ja 2.
5)Nüüd uuri ja tutvu lähemalt mõistetega “sisukord” ja “register”. Selleks vaata oma õpikusse lk 67 ja lk 2- 3.
6)Täida tv-s lk 63 harj 1 ja 2.
7)Saada tv lehekülgedest mulle foto.

2.tund matemaatika
Korrutamine ja jagamine, peastarvutamine
1)Logi Miksikesse, Minu Miksike, Võistumiks, klõpsa: 3. kl III periood - matemaatika, SOORITA TESTID (neid on kolm). Teste võid teha mitu korda.
2)Harjuta kahekohalise arvu korrutamist ühekohalise arvuga SIIN.
3)Soovitus: osale matetalgutel. KOHUSTUS NEILE ÕPILASTELE, KES EI OLE KAHE NÄDALA JOOKSUL SEDA ÜHTEGI KORDA TEINUD.

4.tund inimeseõpetus + loodusõpetus

Taldrikureegel, tervislik toitumine
1)Uuri oma õpikust lk 44 toidupüramiidi. Saad teada, mida ja kui palju peaks koolilaps sööma ja jooma.
2)
TALDRIKUREEGEL, uuri skeemi õ lk 45 ja JOONISTA tervislik lõunasöök. Võid ka päriselt endale laua katta tervislikuks lõunasöögiks. Tee foto kas joonistusest või oma tervislikult kaetud lõunalauast ja postita foto SIIA (klõpsa eelmisel sõnal ja vajuta + märgil ning tee uus postitus).

3)Tee TEST (klõpsa eelmisel sõnal) ja saad teada, kui tervislikult toitud sina. Tulemused kirjutan sulle e-kooli.
4)Nädalavahetus on ees ja loodan, et sul õnnestub ka õues käia. Jätka esmaspäeval alustatud teemaga loodusõpetuse tv-s lk 38- 40 Kevad looduses. Jaluta õues, otsi kevade märke ja tee tv-sse märkmeid. Lisa alati oma märke juurde kuupäev ja koht. See töö on pidev. Kui tv-s on ruumi vähe, võta kasutusele lisapaber.

Neljapäev, 26.märts
Lõimitud tegevuste päev

Tundide info tuleb meie koolimaja blogisse aadressil
Vajuta 3.klassid ja tegutse.
http://rgtallinna.blogspot.com/2020/03/neljapaev-26-marts-loimitud-ainete.html
Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul. Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.

Kodulugemine
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

Matetalgud
IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL.


Kolmapäev, 25.märts
1.tund Matemaatika
Korda mõisteid üheline, kümneline, sajaline, tuhandeline.
Vaata videot (klõpsa eelmisel sõnapaaril).
Ava õ lk 54- 55. Lahenda suuliselt ülesanded 227, 229, 230, 234, 237.
Võib juhtuda, et ma helistan sulle kell 10.00- 11.30 ja küsin, kuidas sa aru said :) Püüan helistada 5 õpilasele.
Mine keskkonda TaskuTark (klõpsa eelmisel sõnal) ja tuleta meelde, kuidas kahekohalist arvu ühekohalise arvuga korrutada ja jagada. Tee läbi ka testid. Need on harjutamiseks.
Nüüd lahenda tv lk 44- 45. Tee foto ja saada mulle.
SOOVITUS: Matetalgud on avatud iga päev kell 7.00- 14.00

3.tund eesti keel
Täishäälikuühend ja kaashäälikuühend
1.Esmaspäevane töö uuesti: logi oma kasutajatunnuse ja parooliga LearningApps keskkonda. Ja soorita testid: täishäälikuühend ja kaashäälikuühend. Testid on sul näha, kui sa oled oma paroolidega sisse loginud.
2. Nüüd tee eesti keele tv-s lk 59 harjutus 2 ja tv lk 65 harj 1, 2.
3.Tunni lõpuks tee TEST (vajuta eelmisele sõnale). Selle testi tulemusi näen ka mina.
4. ja 5.tund
1.Jätka esmaspäeval alustatud teemaga loodusõpetuse tv-s lk 38- 40 "Kevadine õppekäik"- Kevad looduses.
Jaluta õues, otsi kevade märke ja tee tv-sse märkmeid. Lisa alati oma märke juurde kuupäev ja koht. NÄITEKS: Sinililled õitsesid, 19.märts, Kadrina.
2.Püüame tutvuda ka teiste loodusõpetuse teemadega. Täna tutvu lähemalt LIIKUMISEGA. Liikumine on keha asukoha muutmine teiste kehade suhtes.
Vaata videot liikumisest.
Liikumine on jooksmine, kõndimine, lendamine, aga ka tõmbamine, lükkamine, pööramine, suuna või kuju muutumine.
Uuri ka oma loodusõpetuse õpikust (2.osa 1.peatükk) teemat "Mis on liikumine".
Täida oma tv lk 1.

ÄRA UNUSTA KA ÕPPIMISTE VAHEL VAHEPAUSE TEHA. IDEID SAAD KOOLI BLOGI ESILEHELT VÕI MEIE KLASSI BLOGI ESILEHELT.

3. Vaata meie klassi blogisse Õppimiseks. Sinna lehekülje algusesse lisan linke, mille vahel saad valida ja tegele loovamate tegevustega. Jaga oma loovtegevusi SIIN.

Teisipäev, 24.märts
Lõimitud tegevuste päev
Tundide info tuleb meie koolimaja blogisse aadressil http://rgtallinna.blogspot.com/2020/03/teisipaev-24-marts-loimitud-ainete.html
Vajuta 3.klassid ja tegutse.
Ülesandeid saab teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul.
Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.  

Kodulugemine

Loe juturaamatut. Umbes tund aega.  Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

Matetalgud

IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL.Esmaspäev, 23.märts

1.tund eesti keel

Kodulugemine

Loe juturaamatut. Umbes tund aega.  Kirjuta lugemisvihikusse tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Loe iga päev. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.

2.tund eesti keel

Täishäälikuühend ja kaashäälikuühend

Tuleta meelde täishäälikuühendi ja kaashäälikuühendi reeglid.

Vaata ka oma õpikusse lk 63 ja 69 ja loe veelkord reeglid üle.

Uuri  TaskuTargast (klõpsa eelmisel sõnal) täishäälikuühendi reeglit ja TaskuTargast (klõpsa eelmisel sõnal) kaashäälikuühendi reeglit. Seal saad ka teste harjutamiseks teha.

Nüüd logi oma kasutajatunnuse ja parooliga LearningAppsi ja tee järgmised testid: TÄISHÄÄLIKUÜHEND (klõpsa eelmisel sõnal)ja KAASHÄÄLIKUÜHEND (klõpsa eelmisel sõnal).

3.tund matemaatika

Arvu 1000 kordsed

SOOVITUS: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD HARJUTADA MATETALGUTEL.

Vaata õ lk 52- 53 ja tee suuliselt läbi ül 216- 220, 221- 222. Võib juhtuda, et ma helistan sulle kell 10.00- 11.30 ja küsin, kuidas sa aru said :) Püüan helistada 5 õpilasele.

Lahenda tv lk 42- 43 ülesanded, tee foto ja saada mulle.

4.tund loodusõpetus
Tervislik toitumine/ Kevademärgid
1.Nüüd tee kokkuvõtted reedesest toitumisest. Joonista paberile järgmine TABEL (klõpsa eelmisel sõnal) ja täida. Kasuta joonlauda. Värvi iga toiduaine järel nii mitu ruutu, kui mitu korda sa seda toiduainet päeva jooksul sõid. Tee oma tabelist foto ja postita SIIA (klõpsa eelmisel sõnal).
2. Reedel algas kevad. Sinu loodusõpetuse tv-s lk 38- 40 on teema "Kevadine õppekäik"- Kevad looduses. 
Jaluta õues, otsi kevade märke ja tee tv-sse märkmeid. Lisa alati oma märke juurde kuupäev ja koht. NÄITEKS: Sinililled õitsesid, 19.märts, Kadrina.
Neid vaatluseid saad teha mitmel päeval ja lehekülgesid täiendada. Kokkuvõtted teeme, kui jälle koolis oleme.Reede, 20.märts

Päikselist kevadet!

Proovime hakata kasutama õppekeskkonda LearningsApp.

Proovi oma paroolidega sisse logida: vaata ekooli voost
oma kasutajatunnust ja parooli (lisasin need ekooli teatena kolmapäeval). 
Lahenda ülesanne. Vajuta järgmisele sõnale: Metsloomad.

1.tund eesti keel

Loomalapsed 

ÄRA UNUSTA JUTURAAMATUT JA SISSEKANDEID LUGEMISVIHIKUSSE.

Täna tutvud lähemalt teadussarjaga “Väike loodussõber”.

Tuletad meelde liblikate arengukäigu, saad rohkem teada konna elutsüklist
ja saad teada, kuidas areneb linnupoeg.

Loe õ lk 64 ja vasta teksti põhjal SIIA.

Tuleta meelde, milliste sõnade ette kirjutame koma. VAATA SEDA ESITLUST.

Nüüd uuri tv-s lk 60 teksti. Täida tööjuhendid (A., B., C.)

Tee foto ja postita mulle. Saad kohest tagasisidet.

2.tund matemaatika

Arvu 1000 kordsed

Uuri õ lk 50 skeemi ja joonist ül 205.

Mõtle nii: kui 5 + 3 = 8, siis 500 + 300 = 800 ja 5000 + 3000 = 8000

Tee suuliselt ülesanded 205, 206, 210, 213.

Lahenda tv lk 40- 41.

Ülesandes 3 ära unusta vahevastuseid.

“Krõbe” ülesanne. Palun ära kohe ülesande 6 lahendamisest loobu,

vaid loe minu selgitust ja mõtle. Proovi! Katseta!
Võid leida lahenduse ka omamoodi mõeldes. 

Ülesanne 6.

1) Mõtle nii: see arv, mille Rein mõtles on a.
Liidan a- le 1000 (a + 1000) ja lahutan 4000 (a + 1000 - 4000) ja saan 2000.
Ehk a + 1000 - 4000 = 2000, NÜÜD MÕTLE TAGURPIDI: 2000 + 4000 - 1000 = 5000, a = 5000

2) Mõtle nii: see arv, mille Madis mõtleb on a.
Kui ta lahutab sellest 3000, siis a - 3000 jne.


Tee ikka foto ja postita mulle. Saad kohest tagasisidet.
Võimalus: iga päev kell 7.00- 14.00 saad harjutada matetalgutel.

4.tund, inimeseõpetus

Helista oma klassikaaslasele ja uuri, kuidas tal see nädal läinud on?
Räägi talle ka, mida sina teinud oled.
Mõtle, mida saad sina ise teha, et oleksid terve.
Üheks väga oluliseks osaks on tervislik toitumine.
Uuri õ lk 43, milliseid toiduaineid sinu keha vajab.
Võta A-4 paber ja kirjuta sinna tänase (reede, 20.märts) päeva jooksul kõik,
mida sa sööd ja jood.
Selle paberi põhjal saad uue ülesande esmaspäeval, 23.märtsil.


Neljapäev, 19.märts

1.tund MATEMAATIKA
Võimalus: iga päev kell 7.00- 14.00 saad harjutada matetalgutel.

Tuleta meelde arvu 100 kordsed.


Lahenda tv lk 38- 39 ülesanded. Tee foto ja saada mulle- nii saad kohe tagasisidet oma tehtud töö kohta.

Ülesandes 3. kirjutad ainult vastuse.
Ülesandes 5 jälgi lisaks vormistust.

NÄIDE: 8 * b = 1000 - 200

8 * b = 800

b = 800 : 8

b = 100

K: 8 * b = 1000 - 200 (kirjuta peale vahevastused)

Ülesandes 6 ära unusta vahevastuseid.

Ülesanne 7, nuputa ja proovi. NÄIDE: 200 + 800 = 1000


Ülesanne 8. Tuleta meelde pikkusühikud ja seosed nende vahel: 1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm, 100 mm = 10 korda suurem arv ehk 10 cm, 10 cm = 1 dm

TEE LIIKUMISPAUS. VÕIMALUSI VAATA MEIE KLASSI ESILEHELE VÕI KOOLI BLOGISSE.

2.tund eesti keel
Teabetekstide lugemine
Uuri õpikust lk 62 erinevate teadusraamatute kaanepilte ja mõtle, kes seda raamatut loeks. Kas sina sooviksid neid raamatuid lugeda? Millise teadusraamatu sa ise kirjutaksid?
Loe õ lk 62 harj 2. Teabeteksti lugedes ole tähelepanelik. Mida said teada?
Proovi ka ise liikuda ühe minuti jooksul 8 meetrit. Kas õnnestus?
Vasta teksti põhjal küsimustele SIIA. (vajuta siniselt trükitud sõna peale)
Loe tv lk 58 harj 1 tekst läbi ja koosta küsimused allajoonitud lausete kohta. Alusta igat küsimust erineva küsisõnaga (näiteks kuidas?, kelle?, mida?, missugune? jne).
3.tund loodusõpetus
Kordamine
Logi sisse Miksikesse. Minu onkondid. Soorita onkont: 3.kl loodus 08
Onkont on avatud 16.märtsist kuni 19.märtsini.
Eile uurisid eesti keele tunnis, miks loomad võivad välja surra
ja kuidas saad sina seda ära hoida.
Padleti tahvlil "Kuidas kaitsta loomi väljasuremise eest?" (vajuta siniselt trükitud lingile) on palju infot. Loe ja uuri seda.
Ära unusta liikuda! Mõned mõtted on kooli ja klassi blogis.
5.tund kunstiõpetus
Joonista pilt eelajaloolisest ajast. Kuidas siis loodus välja nägi? Millised loomad elasid. Kui sul on kodus mõni entsüklopeedia, uuri sealt. Võid googeldada. Võid fantaseerida.
Üks videojuhis eelajalooliste loomade joonistamiseks on SIIN.
Joonistamisel kasuta kodus olevaid vahendeid: värvilised pliiatsid või viltpliiatsid või värvid (akvarellid või guašid).
Ära unusta tausta värvimist või maalimist.
Tee oma joonistusest foto ja postita padlet tahvlile. Siis saame sinu tööd kõik näha.
Vaata ka meie eilseid MEISTERDUSI.


Kolmapäev, 18.märts

1.tund matemaatika

Peastarvutamine

1) Mine Miksikesse, logi sisse. Pranglimine. Võistlusväljakud.

Vali RG 3.klassid (vajuta sinna peale).
Sul on 5 katset. Tee need kõik läbi. Sinu tulemust näen Miksikeses.

2) Vali üks peastarvutamise lehtedest (korrutamine ja jagamine),
mille sulle reedel koolis andsin.
Lahenda ja värvi. Selle lehe esitad mulle, kui jälle koolis kohtume.

VÕIMALUS: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD MATETALGUTEL HARJUTADA.

3.tund eesti keel

Entsüklopeedia. Veebientsüklopeedia.

Entsüklopeedia on teatmeteos. Veebientsüklopeediaid leiad internetist.

Sinu õpikus on näide veebientsüklopeediast teadur.ee

Uuri õ lk 60- 61 tekste entsüklopeediatest. 

Mine veebitahvlile


Ava aken ja täida tööjuhend.

Täida tv lk 56 harj 1, harj 3.

Täida tv lk 57 harj 2. 

Tee foto tv lk 57 harj 2 ja saada mulle.

SOOVITUS: harjuta tähestikulist järjekorda: http://www.tdl.ee/~kyllike/jarjekord2.htm

ÄRA UNUSTA LUGEDA JA LUGEMISVIHIKUSSE SISSEKANDEID TEHA.
KAS OLED JUBA ILLUSTREERINUD KA?

4. ja 5.tund kunsti- ja tööõpetus

Leia kodust taaskasutusmaterjali (WC-paberi rullid, pakendid, reklaamlehed,

üksik sokk jne).
Meisterda sellest midagi, tee foto ja postita SIIA.


17.märts, teisipäev:

2.tund eesti keel

Aimekirjandus

Aimekirjandus on lihtsamalt kirja pandud tõele vastav tekst. Vaata ka selgitust õ lk 59.

Loe õ lk 59 harjutuse 1 tekst ja vasta küsimustele SIIA.
Loe tv-s lk 55 harjutuse 1 tekst: saad infot, et lahendada ristsõna.
Lahenda tv-s lk 55 ristsõna. VIHJE: Saksamaalt pärit kuulus füüsik on Albert Einstein.

Einstein1921 by F Schmutzer 4.jpg

Tee ristsõna lahendusest foto ja postita mulle meilile või messengeris.
TV h 1 lihtsustatud tekst:
Mida vanemaks Päike saab, seda kuumemaks ta muutub. Miljardi aasta pärast on Maal nii palav, et siin ei saa elada. Ookeanidest vesi kaob – muutub auruks. Maad ümbritsev gaasikiht ehk atmosfäär kaob samuti. 5 miljardi aasta pärast Päike paisub suuremaks ja muutub punasemaks. Kasvab nii suureks, et neelab alla endale lähemad planeedid - Merkuuri, Veenuse ja võib-olla viimaks ka Maa.
SOOVITUS: harjuta tähestikulist järjekorda: http://www.tdl.ee/~kyllike/jarjekord2.htm
4.tund matemaatika
Arvu 100 kordsed
Uuri õ lk 48 ül 195 joonist. Lahenda suuliselt ül 196, 197, 198, 199, 200.
Lahenda ruudulisse vihikusse ül 201 1.tulp. Ära unusta pealkirja, pealkirjale joon alla ja kuupäev.
NÄIDE: a + 300 = 700
                         a = 700 - 300
                         a = 400
      K: 400 + 300 = 700

Lahenda ruudulisse vihikusse ül 202. Ära unusta, et iga tehte juurde tuleb kirjutada selgitus või vastus.
Lahenda ruudulisse vihikusse ül 203.

VÕIMALUS: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD MATETALGUTEL HARJUTADA.
5.tund Klassijuhataja tund
Kuidas koduõppe ajal omavahel suhelda? Kuidas kodus õppida?
Loe läbi padlet tahvli kasutamise juhend.
Padlet tahvli kasutamise juhend
Ava link ja püüa tahvlile midagi lisada: teksti, fotot. Katseta!
Padlet tahvel

16.märts, esmaspäev.
1.tund eesti keel 
Kodulugemine
Loe juturaamatut. Umbes tund aega. Võta kasutusele lugemisvihik. Kirjuta sinna tänane kuupäev, loetud leheküljed ja paari kolme lausega kokkuvõte täna loetust. Vähemalt kord nädalas illustreeri. Lugemisvihiku esitad, kui jälle koolis kohtume.
2.tund eesti keel
Teabekirjandus.
Loe õ lk 58 harjutus 1 tekst. Vasta küsimustele suuliselt.
Teabekirjandus on kirjandus ehk raamatud, kust saad infot ja mis jagavad teadmisi.
Loe harjutuse 2 tekstid.
Entsüklopeediad ja sõnaraamatud on teatmeteosed. Seal kirjutatakse märksõnad tähestikulisse järjekorda.
Tee tv lk 54 harj 2. Kirjuta sõnad tähestikulisse järjekorda. SOOVITUS: tee seda hariliku pliiatsiga. Jälgi teist või kolmandat tähte. Sõnad tuleb kirjutada tulpades ülevalt alla.
Tee sellest harjutusest foto ja saada mulle messengeris (mitte klassi grupis, vaid individuaalselt) või minu postkasti, siis saad kohest tagasisidet. Kui sul ei ole võimalik fotot teha, kirjuta või helista mulle ja arutame sinuga, kuidas see võimalik oleks.

SOOVITAN HARJUTADA: http://www.tdl.ee/~kyllike/jarjekord2.htm

3.tund matemaatika
Arvu 100 kordsed
Uuri õ lk 46 ül 189 joonist.
Tee suuliselt ülesanded 189, 190, 191, 192, 194.
Lahenda tv lk 36- 37 ülesanded. Ära unusta ülesandes 4 vahevastuseid.
Kui vajad abi, helista mulle, kirjuta meilile: janasillajoe@rakgym.edu.ee või klassi messengeri gruppi RG 3.a klass
Tv ülesandeid kontrollime siis, kui jälle koolis oleme.

VÕIMALUS: IGA PÄEV KELL 7.00- 14.00 SAAD MATETALGUTEL HARJUTADA.

4.tund loodusõpetus
Plaan. Leppemärgid.
Vaata üle ja tuleta meelde klassis õpitu õ lk 40- 47.

Plaan: lõpeta tv lk 20- 22 ül 2.- 7.

Leppemärgid: lõpeta tv lk 24- 26 ül 1.- 5. Tv ülesande 3 juures keera tv viltu, nii et põhi oleks üleval. Kirjuta ilmakaarte risti juurde ilmakaarte nimetused. Spikker: põhjas on niit ja lõunas on maja.  Kui sul on võimalik, saada mulle foto, saad kohest tagasisidet, kas õnnestus. 

Ülesande 5 spikker on klassi blogis, fotkis, märtsikuu piltide kaustas. Ära tee samasugust aia plaani, see foto on näiteks. Ole loov!

Tv esitad mulle, kui oleme jälle koolis.Eesti rahva muinasjutud

Rahvajutud lugemiseks

Rahvajutud kuulamiseks

18.veebruar arvutiklassis:

oataime kasvamine, video

Lause lõpumärgid 

Täishäälikute pikkus

Täishäälikute pikkus 2

Täishäälikute pikkus 3

ennelõunane ja pärastlõunane kellaaeg

Kuidas öelda kellaaega?

ajaühikud

ilmakaared

plaan+ ilmakaared

kompass

kaarid ja tabeli lugemine

Eesti kaart

Eesti kaardi tundmine
Klassis tegemiseks: ilmakaared
Päkapikutants (poisid)

Päkapikutants (tüdrukud)

Helkurinädal

10.september arvutiklassis

test lugemistekstiga

taime osad

loomade tundmine

veel valikuid

14.mai arvutiklassis

korrutustabel: uuri ja testi

koma

lühendid

lühendid, test

lühendid, test 2

kaashäälikuühend

2.klassis õpitud keelereeglid, test

i ja j õigekiri

i ja j õigekiri, test

suur ja väike algustäht


5.klass
matemaatika:
mõõtühikute teisendamine

2.klass

eesti keel
Pöial- Liisi

Metsluiged

matemaatika:

video korrutamisest

kuldvillak 2, 3, 4 korrutamine

korrutustabeli harjutamine

MATEMÄNGU VÕISTLUS 30.JAANUAR 2019
matemäng

loodusõpetuse küsitlus loomaliikidest:
https://answergarden.ch/799038  

mõistekaart loomadest:

https://www.mindomo.com/mindmap/loomad-14516f0bcd74474d9a83f8a1afac88bf  

multifilmid
Ormie the Pig

1.klass

PROGRAMMEERIMINE

RUN MARCO

multifilmid

JUSSI MULTIKAD

JUSSI VANAEMA KARJAPOISI LUGU

JUSSI KLASSI LASTE KOOLITEED LINNAS

JUSS SÖÖB LEIBA

JÄNKU JUSSI LEIVATUND

JUSS ÕPETAB VILLULE KOOLITEED MAAL

JUSSI VANAISA MAHETALU

JUSS MÄNGIB POODI

JUSS RÄÄGIB RAVIMTAIMEDEST

JASS KÄIB HAMBAARSTI JUURES

JASS KÄIB HAMBAARSTI JUURES 2.OSA

JÄNKU JUSS TEAB, ET SPORT HOIAB TERVENA

JUSS JA KELLAD

JUSSI PARDI-MARDIPÄEV

MARDIPÄEV (MÕMMI MUINASJUTT)

MARDIPÄEV (SÕNARAAMAT)
LAULUD

KARAOKE "ÜKS MEHIKENE METSAS"

SÜGIS AIAS

EESTI KEEL

FREPY MÄNGUD

VÄIKESED JA SUURED TRÜKITÄHED

PANE TÄHTEDEST SÕNA KOKKU

LEIA SOBIV SÕNA

MARDIPÄEV (Krista Sunts)

MATEMAATIKA

LOENDA

LOODUSÕPETUS

Röövikust liblikaks

Röövikust liblikakaks _ 1.

EIS, avalikud testid

HERNETAIME KASVATAMINE

LOODUSKALENDER

LINDUDE HÄÄLED

LOODUSE HELID

JÄLJED METSAS

EESTI MAAKONNAD

MUU

tüdrukudVanad vene Maša multikad

ISADEPÄEVA IDEEKAART

HINGEDEPÄEV

KIUSAMINE

MINA ARVAN (MEHED JA ISAD)

MINA ARVAN (ISAD JA VANAISAD)